Kategori Arşivleri: Genel

ÜRETTİĞİ ENERJİYİ TÜKENTEN FABRİKALAR İLE ENERJİDE MAKSİMUM VERİMLİLİK

Ülkemizin enerji tüketimi, büyüyen sanayisi ile her geçen gün artarken, bu durum enerji kaynaklarımızın etkin kullanılmasını ve enerjide yeni üretim yöntem arayışlarını zorunlu kılıyor. Türkiye’de sanayi sektörü, gelişmiş ülkelerin ortalamasının 1.5 katı enerji tüketiyor. Dolayısıyla hem üretirken tüketmenin verimliliği, hem de tasarruf açısından sanayi tesislerinin kendi enerjisini üretmesi büyük önem taşıyor.

Detaylar www.imsad.org.tr adresinde

BÜYÜME HEDEFİNE ANKARA SANAYİSİ YÜKSEK KATMA DEĞERLE DESTEK VERECEK

COVID-19 etkisini artık geride bırakmak isteyen Türkiye, katma değerli üretimi odağına koyduğu yeni normalde, bu yıl yüzde 4’lük büyüme öngörüyor. Türkiye’deki ileri teknoloji yatırımlarının yüzde 32’sine sahip olan Ankara ise kilogram baflına ihracat fiyatıyla birçok kente örnek olup, Türkiye’nin büyüme hedeflerine en fazla katkıyı verme hedefinde. Türkiye 2020 yılında, kilogramda 1.1 dolarlık ihracatı yakalarken, sözü edilen dönemde orta, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünleriyle kilogramda 15.64 doları yakalayan Ankara, söz konusu rakamla Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 10 kenti içinde ikinci sırada yer aldı. Ankara, bu veri ile Türkiye’de ileri teknolojiyi en fazla kullanan ikinci kent unvanını da neden elinde bulundurduğunu gösterdi.

Detaylar www.aso.org.tr adresinde…

GELENEKSELDEN YENİ NORMALE KÜRESEL TİCARET DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Deloitte’in Teknoloji Trendleri Raporu’na göre, 2020 yılındaki onca sarsıntıya rağmen şirketler, sadece operasyonlarını daha çevik ve verimli hale getirmek için değil, talep ve müşteri beklentilerindeki dalgalanmalara yanıt vermek için de dijital dönüşüme hız verdi. Analistler, COVID-19 öncesinde yıllara yayılan planlamaların pandemi süreciyle birlikte haftalar içinde hayata geçirildiğini, dolayısıyla dönüşüme uğrayan küresel ticarete karşı uyum sağlayan şirketlerin dayanıklılık testini başarıyla geçtiği görüşünde birleşiyor. ‘Büyük Sıfırlama’ kavramıyla da anılan yeni ekonomi düzeninde ürün ve hizmetlerini dijital çözümlere entegre eden firmalar cirolarını artıracak. Farklı bir ifadeyle artık birçok sektör, dijitalleştiği kadar piyasada varlık gösterecek.

Detaylar www.tobb.org.tr adresinde

TEKNOLOJİ ODAKLI YATIRIM DESTEKLERİ

Teknolojinin öncü ülkelerinden biri olma iradesini ortaya koymak isteyen Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın liderliğinde 2019 yılında Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programını için düğmeye bastı. Bu hamleyle stratejik sektörlerde kritik ürünler üretilip, dışa bağımlılık minimuma indirilerek, ihracat kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Bununla birlikte TÜBİTAK’tan KOSGEB’e kadar farklı kurumlar da bu hedef doğrultusunda önemli teşvik ve destekler sunuyor.

Özellikle makine, kimya, eczacılık, bilgisayar, elektronik ve optik, elektrikli teçhizat ve ulaşım araçlarına yönelik bu teşvikleri derledik.

Detaylar www.iso.org.tr adresinde

GİYSİLERDE HİJYEN, KONFOR VE FERAHLIĞIN YENİ ADI: EVER FRESH

acrylife DERGİ 3.SAYI

acrylife DERGİ 3.SAYI

COVID-19 pandemisi, tekstil sektöründe de hijyenik ürünlere talebi artırırken, Aksa Akrilik olarak bu ihtiyaca cevap veren antimikrobiyal özellikli devrim niteliğindeki ürünümüz Everfresh’i sizlere sunduk. Bakterilerin çoğalmasına sebep olan ortamların oluşumunu engelleyen Everfresh, bu özel yapısı sayesinde kötü kokuyu önleyerek, kullanıcılara her daim ferah ve iyi hissedecekleri bir dünya sunuyor. “Everfresh’in fark yaratan özellikleri nedir?” derseniz, işte yanıtları:

Detaylar www.aksa.com. adresinde

COVID-19 İSTİHDAMI NE KADAR ETKİLEDİ?

TEPAV, Covid-19 salgınının kayıtlı istihdam üzerindeki etkilerini çalışan sınıf, sektörler ve iller bazında analiz ederek tedbirlerin kaldırılması sonrası beklenen toparlanma eğilimine yönelik çıkarımlarda bulundu. TEPAV’ın bu araştırmasına göre kayıtlı istihdamın yüzde 70’inden fazlasını oluşturan 4/a sigortalı ücretli çalışanlar en fazla etkilenen grup olurken, kayıtlı çiftçi sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.9 daraldı.

Devamı www.tobb.org.tr adresinde

YİĞİT AKÜ ENDÜSTRİYEL ALANDA FARKLILIK YARATIYOR

YİĞİT AKÜ, İNOVATİF YÖNÜ İLE HER YIL YEPYENİ BİR ÜRÜNÜ DÜNYA PAZARLARINA KAZANDIRIYOR VE TEKNOLOJİK FAALİYETLERİ SONUCUNDA GELİŞTİRDİĞİ ÜRÜN GAMI İLE FARK YARATIYOR. ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ OLARAK HEMEN HEMEN HER ENDÜSTRİ KOLUNA YÖNELİK TASARIMLAR VE ENDÜSTRİYEL MODELLEMELER YAPIYOR.

Devamı www.yigitakü.com adresinde…