COVID-19 SONRASINDA TÜRKİYE’NİN DÜNYADAKİ ROLÜ NE OLACAK?

What wIll Turkey’s role In the world be after CovId-19?

Covid-19 sonrasında dünyada üretim, ticaret, lojistik, yaşam süreçleri gibi birçok unsur değişecek. “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” söyleminin hakim olacağı yeni dönemde, Türkiye’nin küresel gücünü artırabilmek için dijitalleşmeden ölçek ekonomisini büyütmeye kadar bir dizi gelişmeye imza atması gerekiyor.

After Covid-19, many factors such as production, trade, logistics and life processes will change throughout the world. In the new period that “Nothing will be as before” will dominate, Turkey needs to realize a series of developments from digitalisation to growing up the scale economy in order to improve its global power.

Detaylar www.ikmib.org.tr adresinde…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir